Forum

Tạo tài khoản trên sàn binance  

  RSS

lanhtienao
Active Member
Joined: 2 weeks  ago
Posts: 14
22/02/2021 3:13 am  

Đăng ký trên điện thoại di động

Bước 1: Truy cập tạo tài khoản sàn binance. Tiếp đó, Bạn điền vào mẫu đăng ký và tích vào ô I agree to Binance’s Terms Of Use. Cuối cùng nhấn vào nút Register.

Bước 2: Xác nhận bằng cách kéo nút (|||) cho khớp với hình.

Bước 3: Truy cập vào email bạn đăng ký và nhấn nút Confirm Register để xác nhận.

Nếu không có bất cứ lỗi gì xảy ra bạn thấy có dòng “Account Activation Successful” đã kích hoạt thành công tài khoản.

Nếu bạn bị lỗi có thể thực hiện đăng ký lại hoặc liên hệ support của sàn Binance. Cách liên hệ mình sẽ hướng dẫn ở phần sau.

Đăng ký trên máy tính

Đối với trên máy tính, mọi người cũng đăng ký tương tự như đăng ký trên điện thoại nhưng giao diện có chút khác.

Bước 1: Truy cập đăng ký sàn binance. Điền email của bạn và mật khẩu bạn muốn đăng ký.

Tích vào ô “Tôi đã hơn 18 tuổi và tôi chấp nhận Điều khoản sử dụng của Binance Điều khoản sử dụng Binance.”

Bước 2: Các bước còn lại cũng như tạo tài khoản trên điện thoại. Bạn có thể

 

tham khảo phần lại Đăng ký trên điện thoại ở trên.


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register